Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Miejscowość, data

Do:

(wskazać właściwy sąd)

Wnioskodawca:

(Imię i nazwisko konsumenta)

Wezwany:

(Nazwa przedsiębiorcy i jego adres)

Wartość przedmiotu sporu:

(podać kwotę)

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o wydanie towaru nowego

Wnoszę o:

zawezwanie do próby ugodowej  przeciwnika w sprawie o wydanie towaru nowego, zgodnego z umową i o wyznaczenie w tym celu posiedzenia.

Uzasadnienie

W dniu … … … roku kupiłem u przeciwnika … za kwotę … zł. W domu okazało się, że jest … Z tych względów pismem z dnia … roku zażądałem w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wymiany … na nowy. Przeciwnik odmówił, twierdząc, że w chwili wydania …r był zgodny z umową i awaria wynikała z … . Jednak wbrew spoczywającemu na nim ciężarowi dowodu wynikającemu z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy, przeciwnik nie udowodnił, iż wydał towar zgodny z umową. Dlatego należy przyjąć, iż przeciwnik bezpodstawnie odmawia wydania mi nowego … .

Pragnę przed wytoczeniem powództwa załatwić spór pojednawczo i dlatego uważam niniejszy wniosek za uzasadniony.

Podpis                                                                                                                                              ……………..

Załączniki:

– odpis wniosku;

– znaki opłaty sądowej opiewające na kwotę … zł

Pliki do pobrania: