Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Reklamacja

……………………….., dnia…….

Adresat: …..……………………..

Niniejszym informujemy, że zakupiliśmy u Państwa wyrób, który został opisany jako: ……………………………………………………………………………………………………………

Jedna z naszych klientek, która zakupiła wyżej wymieniony towar, poinformowała nas o wadach wyrobu.

Nazwisko klientki: ………………………………………………………

Data zakupienia wyrobu: ……………………………………………

Stwierdzona wada: ……………………………………………………..

Reklamacja obejmuje: …………………………………………………

W przypadku nieuznania naszej reklamacji, będziemy dochodzić swoich praw i zwrotu kosztów na drodze sądowej.

Niniejsze pismo proszę traktować jako ostateczne przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Z poważaniem

………………………………………..

(podpis)