Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Reklamacja i zwrot towaru

REKLAMACJA I ZWROT TOWARU

……………….., dnia…………..

Adresat:…. ……………………

Dnia …………..… zgodnie z załączonymi fakturami, otrzymaliśmy zamówiony towar.

Niestety, nie spełnia on wymogów opisanych w dostarczonej nam wcześniej charakterystyce, jak też jakościowo różni się od otrzymanych próbek.

Stwierdziliśmy następujące wady dostarczonego nam towaru:

  • …………………………………………
  • …………………………………………
  • …………………………………………
  • …………………………………………
  • …………………………………………

Zamierzamy towar w całości zwrócić na Państwa koszt.

Prosimy o pilne dostarczenie nam instrukcji zwrotu.

Z poważaniem

…………………………..

Pliki do pobrania;