Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Reklamacja dzieła wezwanie do poprawy wykonania dzieła

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

Do: Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

Wezwanie do poprawy wykonania

Niniejszym, zawiadamiam, iż realizowana przez Państwa usługa (remontu mieszkania, stawiania ogrodzenia, układania kostki brukowej itp.) jest wykonywana wadliwie/sprzecznie z umową. Wadliwość/sprzeczność z umową polega na ………………… Z uwagi na powyższe wzywam, na podstawie art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego do zmiany sposobu wykonania dzieła przez  …. w terminie ……….. z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpię od umowy bądź powierzę poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na Państwa koszt i niebezpieczeństwo.

W załączeniu składam kopię paragonu/zamówienia/umowy/protokołu odbioru.  

Z poważaniem

……………….

Pliki do pobrania: