Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Reklamacja dzieła usunięcie wad

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

Do: Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego usunięcia wad dzieła w terminie ………..  z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmę naprawy i odstąpię od umowy bądź będę żądać obniżenia ceny

W załączeniu składam kopię paragonu/zamówienia/umowy/protokołu odbioru

Z poważaniem

………………..

Pliki do pobrania: