Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Reklamacja dziela naprawa dziela

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

Do: (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Reklamacja

Niniejszym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa uszycia garnituru odebrana przeze mnie w dniu……jest niezgodna z umową.

Niezgodność polega na tym, że jedna z nogawek spodni jest węższa od drugiej. Ponadto, wewnątrz marynarki miała być wykonana dodatkowa kieszonka. Niezgodność została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy doprowadzenia wykonanego dzieła do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną przeróbkę uszytego garnituru.

Z poważaniem

Na podstawie art. 627¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Pliki do pobrania: