Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Reklamacja

……………………….., dnia…….

Adresat: …………………………..

REKLAMACJA

Niniejszym informujemy, że zakupiliśmy u Państwa wyrób, który został opisany jako: ……………………………………………………………………………………………………………

Jedna z naszych klientek, która zakupiła wyżej wymieniony towar, poinformowała nas o wadach wyrobu.

Nazwisko klientki: ………………………………………………………

Data zakupienia wyrobu: …………………………………………..

Stwierdzona wada: …………………………………………………….

Reklamacja obejmuje: ……………………………………………………..

W przypadku nieuznania naszej reklamacji, będziemy dochodzić swoich praw i zwrotu kosztów na drodze sądowej.

Niniejsze pismo proszę traktować jako ostateczne przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Z poważaniem

………………………………………..

(podpis)

Pliki do pobrania: