Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Protokół Reklamacyjny

…………………….. dnia ………………

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ….

Sporządzony w dniu ………………. w związku ze zgłoszeniem reklamacji nr ……… z dnia ……….

Imię i nazwisko nabywcy ………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………

Data nabycia towaru ……………….. nr ………………… z dnia …………………..

Rodzaj towaru …………………………………………

Typ towaru ……………………………………………..

Cena towary …………………………………………..

Data produkcji …………………………………………

Data wykończenia …………………………………….

Producent ……………………………………………..

Transport : własny, nabywcy, sprzedawcy*)

Dokładny opis wad: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednostka odpowiedzialna za powstałe wady ………………………………………………………………………………………………………………

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji ………………………………………………………………………………………………………………

Opinia pracownika / rzeczoznawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Decyzja pracownika handlu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko sprawdzającego reklamację:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. …………………………………..

Podpis Reklamującego Podpis Odbierającego Reklamację