Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Propozycja zmiany ustaleń umowy

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY

..……………………, dnia………………..

Adresat: …………………………………..

Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia…………………… prosimy o zmianę następujących punktów umowy:

(Podać propozycje zmian).

Brak odpowiedzi do dnia ……………………………..  uważać będziemy za milczącą zgodę na zgłoszone propozycje. W związku z powyższym przygotujemy Aneks do umowy z zaproponowaną zmianą treści z prośbą o podpisanie.

Z wyrazami szacunku

…………………………………..

(Podpis)