Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Propozycja zmian ustaleń umowy

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY

…………………, dnia ……………

Adresat: ………………………….

Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia ………………..

prosimy o

zmianę następujących punktów umowy: (propozycje zmian)

1. …………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………

Brak odpowiedzi do dnia ……….  uważać będziemy za milczącą zgodę na zgłoszone propozycje. W związku z powyższym przygotujemy Aneks do umowy z zaproponowaną zmianą treści z prośbą o podpisanie.   

Z wyrazami szacunku

…………………………………..   

(podpis)