Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Propozycja rozwiązania umowy

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA UMOWY

……………., dnia…………..

Adresat: …………………….

Szanowni Państwo!

Podpisując naszą umowę dnia ……………………….., dotyczącą dotrzymania zobowiązań ……………………………………….. spodziewaliśmy się, że warunki ich realizacji będą takie jak dotychczas.

Ze względu na pojawienie się nowych okoliczności

……………………………………………………………………………………………. , za które nie ponosimy odpowiedzialności, nie jesteśmy w stanie wywiązać się z naszych dalszych zobowiązań umownych.

Z przykrością prosimy o uwzględnienie nowych okoliczności i zwolnienie nas ze zobowiązań podjętych na podstawie wyżej wymienionej umowy.

Z poważaniem,

………………………………..

(Podpis)