Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym oświadczam, że podczas wykonania umowy dotyczącej ………………………………………………………………………………………………….

z dnia ………………………… zawartej w ……………….., której przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

zawartej pomiędzy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… odstępuję od powyższej umowy.

Rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.