Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Oświadczenie o odstąpnieniu od umowy

…………………………………… dn. ………………………..

………………………………………..

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy ………………………………….

nr ………………………………………………………

zawartej dnia …………………………………………

w ………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł

(słownie ………………………………………………………………. złotych)

przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

lub na konto ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie proszę o odebranie …………..……………………………………………, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

………………………

podpis konsumenta