Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (wpisać treść umowy) odebrana przeze mnie w dniu …………… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ………………………..

Charakter wskazanej wadliwości powoduje, że jej usunięcie jest niemożliwe a ponadto informuję, iż wada jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy o dzieło i proszę o zwrot wynagrodzenia za dzieło na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu kopia paragonu.

………………………………..                                                                                                  Z poważaniem