Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Odstąpienie od umowy po reklamacji

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ………………………..

Reklamację złożono w dniu …….  (W tym miejscu należy opisać przebieg procesu reklamacyjnego) Ze względu na (należy wybrać jedno z uzasadnień) na nieusunięcie wad dzieła w wyznaczonym w reklamacji terminie, a ponadto informuję, że wada dzieła jest istotna.   

Biorąc pod uwagę powyższe na podstawie art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy o dzieło i proszę o zwrot  wynagrodzenia za dzieło na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu kopia paragonu.

Z poważaniem …………………