Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – opóźnienie w wykonaniu usługi

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

W umowie o (remont mieszkania, postawienie ogrodzenia, ułożenia kostki brukowej itp.) zawartej dnia ……………. termin rozpoczęcia prac został wyznaczony na dzień …….. zaś zakończenia prac na dzień ………………

Jak dotąd prace nie zostały rozpoczęte. Biorąc pod uwagę czas potrzebny do przygotowania miejsca wykonywania umowy i wykonania prac przewidzianych w umowie, nie jest prawdopodobne, żeby ukończyli Państwo prace w czasie umówionym.

Oświadczam, iż na podstawie art. 635 Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy o dzieło i proszę o zwrot wynagrodzenia za dzieło na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Z poważaniem

…………………………