Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Aneks do umowy o pracę – Wzór

Niniejszy aneks zawarto  dnia ……. w …………….. pomiędzy:

……………………………………………………………………………..

zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………..

a

……………………………………………………………………………..

zwanym dalej pracownikiem.

§1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem ……… zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w  dniu ……..… .

§2

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących ……………………………………………………………………………..

będą obowiązywały następujące warunki: ……………………………………………………………………………..

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.   

……………………………….              ……………………………….

podpis pracownika                     podpis pracodawcy