Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Testament

Ja niżej podpisany ……………………………………, świadomie i dobrowolnie, w przypadku

imię i nazwisko spadkodawcy

mojej śmierci do spadku po mnie powołuję moją żonę … i mojego…).

…………………………………………4) …………………………………………..5)

miejscowość i data podpis spadkodawcy

Objaśnienia:

1) W testamencie należy wymienić spadkobiercę albo podając imię i nazwisko albo w inny sposób umożliwiający identyfikację np. mojej najstarszej córce. W przykładzie spadkodawca nie wskazał jaki jest udział każdego ze spadkobierców w majątku spadkowym, zatem będą oni dziedziczyć po połowie.

2) Testament powinien zawierać datę sporządzenia.

3) Testament musi być podpisany własnoręcznie.

Uwaga: Testament musi być sporządzony pismem własnoręcznym.