Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Żądanie wydania postanowienia

……………. miejscowość, data

ul. ………………….  NIP: ………………… Urząd Skarbowy ul. …………………

Żądanie wydania postanowienia

Żądam wydania postanowienia o umorzeniu postępowania względem mnie.

Uzasadnienie

Wobec wszczęcia postępowania egzekucyjnego względem mnie dnia ………………… r. informuję, że zaległość podlegającą egzekucji uiściłem na konto Urzędu Skarbowego w dniu dzisiejszym tj. …………………  r. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

…………………

podpis