Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wniosek o wznowienie postępowania ostatecznego

………………………, dnia ………………………..

Wnioskodawca:

…………………………….

…………………………….

Urząd Skarbowy

w ……………………………………….

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego

określającą wysokość zaległości podatkowej

Zwracam się z prośbą o:

1. wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Urzędu Skarbowego w ………………………………………. z dnia ………………………………. sygn. ……………………………….

2. wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa wyżej.

Prośbę swą uzasadniam: ……………………………………………………………………………

…………………………………………

(podpis wnioskodawcy)