Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

WNIOSEK NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA WZÓR

………………………, dnia ………………………..

Urząd Skarbowy w ………………………………………..

Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca              

Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy

Wnoszę o wydanie przez urząd zaświadczenia o zobowiązaniach podatkowych przedsiębiorstwa ………………………………………………………………………………………………….., które pragnę nabyć w drodze umowy kupna – sprzedaży.

…………………………………………………………                                                       

(podpis wnioskodawcy)