Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

WNIOSEK DO URZĘDU SKARBOWEGO O PRZYWRÓCENIE TERMINU WZÓR

Wniosek do Urzędu Skarbowego o przywrócenie terminu

……………… (miejscowość), dnia ………..

Urząd Skarbowy w ……………………………….

Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych    

Wnioskodawca:

………………………………….      (imię nazwisko)                       ………………………………….      (adres)

Wniosek o przywrócenie terminu

  Wnoszę o przywrócenie terminu do dokonania następującej czynności prawnej …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie

Niektóre czynności w postępowaniu podatkowym muszą dla swej ważności być dokonane w ciągu określonego ściśle czasu. Jeżeli podatnik nie zdąży dokonać czynności w terminie może wnieść wniosek o przywrócenie terminu o ile uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek niniejszy należy wnieść w ciągu 7 dni od ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej działania.                   

…………………………………………………..                                 

(podpis wnioskodawcy)