Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

……., dnia …….…

Sąd Rejonowy w ………… Wydział Cywilny   

Wierzyciel: ………………………… imię i nazwisko, adres)

Dłużnik: ………………………….… imię i nazwisko, adres)   

Wartość roszczenia egzekwowanego: ..… zł Sgn. akt egzekucyjnych – ……………………………….

Skarga na czynności komornika

 Wnoszę o: 1) … 2) zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie … do czasu rozstrzygnięcia niniejszej skargi.  

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………….                                                                                             

podpis

Załączniki: 1. odpis skargi 2. …