Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

PROŚBA O ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKU VAT WZÓR

……………. miejscowość i data

……………..

ul. …………….. ……………….

NIP: ……………………    

Urząd Skarbowy ul. ………………… …………………..

Prośba o odroczenie płatności podatku VAT

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odroczenie płatności podatku VAT za miesiąc ………… br. w kwocie …………… zł do ……………….. r.  

Uzasadnienie

Podstawową działalnością mojej firmy jest produkcja ………………………… Odbiorcami moich wyrobów są sklepy z …………….. Jednak Sklepy odbierają mój towar pod warunkiem uzyskania trzymiesięcznej prolongaty płatności. Tym samym płatności do mnie zaczną spływać dopiero w ………………… i wówczas będę mógł dokonać płatności podatku VAT. W zaistniałej sytuacji mam przejściowe trudności finansowe, które uniemożliwiają mi dotrzymanie terminu płatności podatku VAT.Nadmieniam jednocześnie, że dotychczasowe zobowiązania względem budżetu zawsze regulowałem w terminie. W związku z zaistniałą sytuacją prośba jest w pełni uzasadniona  

…………………. podpis