Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

ODPOWIEDŹ NA UPOMNIENIE WZÓR

……………… miejscowość i data

……………………

ul. ……………… …………………….

NIP…………………..    

Urząd Skarbowy Ul. ……………. …………………..

 Odpowiedź na upomnienie

  W odpowiedzi na upomnienie z ………….. r. nr …………….. zawiadamiam, że dochodzona kwota podatku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona ………………. r. W załączeniu kopia przelewu.   

…………………. podpis