Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

KOREKTA ZEZNANIA WZÓR

……………………………………………. (miejscowość i data)   

Podatnicy: …………………………………….. (imię i nazwisko, adres podatnika)

NIP ………………………………   

……………………………………. (imię i nazwisko, adres podatnika) …………………………………….      

                                            Urząd Skarbowy             

w …………………………………………..     dotyczy: zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za………………………..  

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

  1. Na podstawie art.

………… Ordynacji podatkowej korygujemy złożone przez nas w tutejszym Urzędzie zeznanie PIT-33 za……………

II. Na podstawie art. ………………) Ordynacji podatkowej wnosimy o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za ……….r. w wysokości wskazanej w załączonej korekcie zeznania rocznego PIT-33.  

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… W załączonej korekcie zeznania oraz załącznika PIT-O powyższe omyłki zostały poprawione. Skorygowana również została kwota nadpłaty.  Z uwagi na powyższe wniosek o stwierdzenie nadpłaty na podstawie powołanego przepisu podatnicy uważają za uzasadniony. Załączniki: – korekta zeznania PIT-33 – korekta załącznika PIT-O

……………………………                                                                                                                             (podpis)