Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

…………… (miejscowość),

…………… (data)

…………… (imię i nazwisko)

…………… (adres)

Urząd Skarbowy

…………… (adres)

Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zawiadamiam, że w dniu …………… r. zawarłem umowę i powierzyłem prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów …………… z siedzibą …………… ul. …………………………

Księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na podstawie których dokonywane będą zapisy, będzie przechowywana w wymienionym wyżej biurze podatkowym.

…………… (podpis)