Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

INFORMACJA O PROWADZENIU JEDNOLITEJ EWIDENCJI VAT I ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO WZÓR

………………. miejscowość, data

……………..

ul. ……………. …………………..

Urząd Skarbowy ul. …………….. …………………….  

Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego

Informuję, że w roku ………………..będę prowadził ewidencję dla celów VAT, spełniającą wymogi też zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów.

…………………. podpis