Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku podwójnego ubezpieczenia

Uwaga! Powyższy wzór ma zastosowanie w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego tzn. w sytuacji gdy w związku z tym samym pojazdem jednocześnie jesteśmy ubezpieczeni w dwóch różnych zakładach ubezpieczeń.

Uwaga! Art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK pozwala rozwiązać jedynie umowę wznowioną automatycznie o ile ma się zawartą również inną umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Uwaga! Wypowiedzenie uznaje się za złożone z dniem złożenia wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, u agenta współpracującego z tym zakładem ubezpieczeń bądź z dniem nadania w placówce Poczty Polskiej. Należy pamiętać, aby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia aby uniknąć kar za nieposiadanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Uwaga! Co do zasady wypowiedzenie umowy obowiązkowego OC komunikacyjnego musi być dokonane w formie pisemnej. Wyklucza to możliwość wypowiedzenia np. w formie wiadomości email bądź faksu.

Warszawa, dnia 22.02.2014 r.

Anna Nowak

  1. Krótka 100

00-001 Warszawa

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  1. Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

—————————————–

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

W związku z posiadaniem pojazdu marki Fiat o nr rej WPK 123465 zawarłam z XYZ TU S.A. umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Umowa została zawarta na okres od dnia 15 lutego 2013 r. do dnia 14 lutego 2014 r. (seria i nr polisy OCK 987654).

Ponieważ nie złożyłam w terminie wypowiedzenia, z mocy prawa doszło do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na okres 12 miesięcy pomiędzy moim dotychczasowym ubezpieczycielem XYZ TU S.A. a mną.

W dniu wczorajszym zawarłam umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego z moim nowym ubezpieczycielem QWE TU S.A.

W związku z powyższym na podstawie art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wypowiadam moją umowę zawartą z Państwem w dniu 15 lutego 2014 r.

Jednocześnie proszę o przedstawienie informacji o wysokości składki ubezpieczeniowej, która jest Państwu należna za okres 15-22 lutego 2014 r.

                                                                                          Anna Nowak