Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Skarga na opóźnianie dokonania transferu środków do nowego otwartego funduszu emerytalnego

Miejscowość, dnia

…………………………………..

imię i nazwisko

…………………………………..

adres zamieszkania

…………………………………..

PESEL

                                                                              Biuro

Rzecznika Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa

Skarga na otwarty fundusz emerytalny

W 15 styczniu 2009 r. zmieniłem otwarty fundusz emerytalny. Niestety, mimo upływu sesji transferowej, w której powinien być zrealizowany transfer środków do nowego otwartego funduszu emerytalnego, do przekazania środków nie doszło. W mojej ocenie dotychczasowy fundusz emerytalny, OFE „Przyszłość” utrudnia dokonanie zmiany funduszu emerytalnego. W związku z powyższym proszę o interwencję w sprawie.

…………………………………..

data, podpis