Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

……………………………………………….

……………………………………………

(nazwa i adres wnioskodawcy)

Regon………………………………………..

NIP…………………………………………………….

(wnioskodawca )

…………………….                                                                                                           ……………………………………..

(znak sprawy)                                                                                                              (miejscowość, data)

Wniosek

o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 z późn. zm.)

Wnioskuję do ……………………Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o przeprowadzenie oceny jakości handlowej:

 1. Nazwa artykułu /ów rolno-spożywczego/ych:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Producent / Wprowadzający* do obrotu………………………………………………………………………..
 2. Proponowane miejsce oceny:…………………………………………………………………
 3. Rodzaj i numer środka transportu ……………………………………………………………………………….
 4. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………………………………
 5. *Towar przeznaczony na: / pochodzący z: …………………………………………………………………
 • rynek wewnętrzny □
 • eksport □
 • import □
 1. Przewidywany termin eksportu : …………………………………………………………………………………
 2. Kraj przeznaczenia …………………………………………………………………………………………………….
 3. Deklarowana klasa jakości: …………………………………………………………………………………………
 4. Deklarowana masa netto: ………………………………………………………………………………………….

11.Rodzaj i ilość opakowań: …………………………………………………………………………………………..

 1. Wymagania jakościowe wobec towaru (w przypadku eksportu) …………………………………….
 2. Wymagania dotyczące oznakowania: ………………………………………………………………………..

………………………………                             ………………………………

(data złożenia wniosku)                                           (podpis wnioskodawcy)

* zaznacz właściwe