Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

Niniejszym informuję, że zgodnie z

postanowieniami paragrafu …………………….. umowy najmu zawartej dnia …………………….., z dniem …………………. wypowiadam niniejszym wyżej wymienioną umowę najmu z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia………………. miesięcy.

Umowa zostaje wypowiedziana z powodu …………………. (podać powody) w związku z czym proszę o zwrot przedmiotu najmu w terminie do dnia ……………………

Data:………………..                                                   Wynajmujący: ……………………