Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU

… (miejscowość), dnia …

Adresat: …

Uprzejmie informujemy, że niniejszym wypowiadamy najem lokalu przy ul. …, nr … w … (miasto). Na podstawie

… art. Umowy najmu okres wypowiedzenia wynosi … miesięcy od daty otrzymania niniejszego wypowiedzenia. Prosimy o opuszczenie wynajmowanych pomieszczeń w wyżej wymienionym terminie. lub Do dnia zobowiązuję się do opuszczenia najmowanego lokalu oraz uiszczenia wszystkich zaległych zobowiązań. Wypowiedzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wynajmujący, a drugi najemca.   Data: …

Wynajmujący: … lub Najemca …