Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE SĄDU WZÓR

miejscowość, data

Sąd Okręgowy w … Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sadu Rejonowego w …  Powód: … Ul. … Pozwany:  … Ul. … Sgn. akt …   Wartość przedmiotu zaskarżenia:  … zł.   

Zażalenie powoda na postanowienie sądu

odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania

   Zaskarżam postanowienie sądu o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania, doręczone w dniu … r., i wnoszę o :   1.

Uchylenie zaskarżonego orzeczenia i nadanie biegu sprawie sgn. Akt. … 2. Zaliczenie kosztów postępowania zażaleniowego jako część kosztów postępowania.  

Uzasadnienie

 Sąd Rejonowy w … odmówił podjęcia zawieszonego postępowania w dniu … r., uzasadniając to tym, że organ administracji nie udzielił jeszcze w sprawie odpowiedzi. Sąd nie uwzględnił jednak, że w przedmiotowej sprawie jest już orzeczenie …, wyjaśniające zaistniałą sytuację i nie ma potrzeby wydawania ponownie orzeczenia. Wobec powyższego zażalenie jest w pełni uzasadnione. … podpis