Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

POZEW O POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI TYTUŁU WYKONAWCZEGO Z WNIOSKIEM ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA WZÓR

… , … (miejscowość i data)

Sąd Rejonowy w …

Wydział Cywilny

Powód: …,

zam. …

Pozwany:

zam. …

Wartość przedmiotu sporu: … zł

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Wnoszę o:

1. Pozbawienie w całości wykonalności wyroku Sądu Rejonowego w … z dnia … roku sygn. akt …., zaopatrzonego klauzulą wykonalności, a zasądzającego od powoda …. na rzecz pozwanego kwotę … zł z odsetkami …% od dnia … roku do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania w kwocie … zł.

…………………………………