Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

W związku z urodzeniem dziecka …………………………………….…..…… (imię i nazwisko dziecka) w dniu ……………….………….…. (data urodzin) zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze……………………. tygodni począwszy od dnia …………………… do dnia……………………….

……………………….…………

(podpis pracownika)