Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM WZÓR

…………… (data i miejscowość)

………………………………………. imię i nazwisko pracownika

………………………………………. adres zamieszkania

………………………………………. nazwa pracodawcy

………………………………….…… dokładny adres

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

 Z dniem … (data rozwiązania umowy)  składam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem …………….. okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu ………………….

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ……………………………………………………

……………………………………………………….

(podpis pracodawcy)

…………………………………………….

( podpis pracownika )