Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa Serwisowa

UMOWA SERWISOWA

zawarta dnia …………………………………… w ……………………………………………………….. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Zleceniodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Serwisantem.

§1.

Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………. rozprowadzanego przez Zleceniodawcę.

§2.

Obsługa serwisowa obejmuje: naprawy wyrobów uszkodzonych przed sprzedażą ostatecznemu odbiorcy, wykonywane na zlecenie placówki handlowej, na koszt Zleceniodawcy. obsługę gwarancyjną i w ramach rękojmi, tj. naprawy lub wymianę towaru, dokonywane na podstawie ważnej karty gwarancyjnej, na koszt Zleceniodawcy. usługi pogwarancyjne, tj. naprawy wykonywane na zlecenie i koszt użytkownika.

…………………………… ……………………………

Zleceniodawca Zleceniobiorca