Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Ostateczne ostrzeżenie przed wypowiedzeniem pracy

OSTATNIE OSTRZEŻENIEPRZED WYPOWIEDZENIEM PRACY

…………………., dnia ……………………

…………………………………………………………

(imię i nazwisko pracownika)

Już kilkakrotnie zwracaliśmy Panu uwagę na niedociągnięcia i problemy związane z Pańską pracą, które wpływają na sposób funkcjonowania całej firmy oraz jej pracowników. Ze względu na to że nie jest to pierwsze zdarzenie mające wpływa na naszą organizację oraz osoby w niej zatrudnione proszę to potraktować jako ostateczne ostrzeżenie. W przypadku powtarzania się tego typu zdarzeń kolejnym działaniem z naszej strony będzie zwolnienie z naszej firmy.

…………………………………………..