Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Nabycie samochodu

W działalności gospodarczej możliwe jest wykorzystywanie samochodów na różnych zasadach. Podstawa prawna korzystania z samochodu zależy głównie od źródeł finansowania będących w zasięgu przedsiębiorcy, oraz od tego, jakie rozwiązanie zostanie uznane za najkorzystniejsze podatkowo w danej chwili.

Można wyróżnić następujące sytuacje:

  • Samochody stanowiące własność firmy (środki trwałe)
  • Samochody stanowiące własność firmy (nie stanowiące środków trwałych ze względu na okres używania)
  • Samochody używane w firmie na podstawie umowy leasingu
  • Samochody używane w firmie na podstawie umowy najmu
  • Samochody używane w firmie na podstawie umowy użyczenia
  • Samochody prywatne właścicieli
  • Samochody prywatne pracowników

Każda forma wykorzystywania samochodów w firmie powoduje pewne, charakterystyczne dla niej konsekwencje w sferze podatkowej i ma swoje dobre i złe strony.