REKLAMACJA I ZWROT TOWARU

……………….., dnia…………..

Adresat:…. ……………………

Dnia… zgodnie z załączonymi fakturami, otrzymaliśmy zamówiony towar.

Niestety, nie spełnia on wymogów opisanych w dostarczonej nam wcześniej charakterystyce, jak też jakościowo różni się od otrzymanych próbek.

Stwierdziliśmy następujące wady dostarczonego nam towaru:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamierzamy towar w całości zwrócić na Państwa koszt.

Prosimy o pilne dostarczenie nam instrukcji zwrotu.

 

Z poważaniem

…………………………..

(podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *