Uwaga! Powyższy wzór ma zastosowanie do wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku, gdy posiadacz pojazdu zamierza zmienić zakład ubezpieczeń nie zawierając następnej (nie kontynuując) umowy u dotychczasowego ubezpieczyciela.

Uwaga! Wypowiedzenie uznaje się za złożone z dniem złożenia wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, u agenta współpracującego z tym zakładem ubezpieczeń bądź z dniem nadania w placówce Poczty Polskiej. Należy pamiętać, aby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia aby uniknąć kar za nieposiadanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Uwaga! Aby wypowiedzenie było skuteczne musi zostać złożone najpóźniej w przedostatnim dniu trwania umowy ubezpieczenia.

Uwaga! Co do zasady wypowiedzenie umowy obowiązkowego OC komunikacyjnego musi być dokonane w formie pisemnej. Wyklucza to możliwość wypowiedzenia np. w formie wiadomości email bądź faksu.

 

 

Warszawa, dnia 22.02.2014 r.

Anna Nowak

  1. Krótka 100

00-001 Warszawa

 

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

—————————————–

 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

 

W związku z posiadaniem pojazdu marki Fiat o nr rej WPK 123465 zawarłam z XYZ TU S.A. umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Umowa została zawarta na okres od dnia 15 marca 2013 r. do dnia 14 marca 2014 r. (seria i nr polisy OCK 987654).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wypowiadam powyższą umowę z zachowaniem terminu ustawowego.

 

                                                                                              Anna Nowak

źródło: www.rzu.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge