…, … r.

 

 

w …

 

 

Wnioskodawca: …

ul. …

 

 

 

WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU

 

 

Wnoszę o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy … w … a … w sprawie … .

 

Uzasadnienie

 

W dniu … złożył do … wniosek o … .

… odmówił wydania …  uznając, że … i tamtejszy … winien wydać pozwolenie, ponieważ … .

Wobec zaistniałej sytuacji zwróciłem się wnioskiem do … z uzasadnieniem wskazanym przez … .

… orzekł, że właściwy do wydania pozwolenia jest …, gdyż … .

W zaistniałej sytuacji do dnia dzisiejszego nie uzyskałem wnioskowanego pozwolenia budowlanego. W tej sytuacji na zasadzie art. 22 k.p.a. proszę o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu kompetencyjnego i wskazanie właściwego organu do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

                                                                       … (podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge