ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

   Niniejszym informujemy, że

odstępujemy od umowy zawartej dnia…………………………, dotyczącej sprzedaży …………………………………. (opis towaru) firmie ………………………………….. (nazwa firmy) z powodów wymienionych poniżej. Odstąpienie od umowy następuje wskutek naruszenia przez firmę……………………… następujących warunków umowy: ………………………………… Z uwagi na poniesioną szkodę żądamy zapłaty odszkodowania w wysokości ……………………… zł.    Data:………………..                                                      Podpis:………………..

One thought on “ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY WZÓR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *