Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 14/2014

Rektora UMCS

 

REJESTR UMÓW    Nr

 

 

Nazwa jednostki prowadzącej rejestr umów:

 

Osoba odpowiedzialna za rejestr:

 

Lp. Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Okres

obowiązywania

umowy

Umowny okres wypowiedzenia Kto przygotował projekt umowy (imię i nazwisko) Uwagi

(np. rozwiązanie umowy, aneksy)

  1. osoba działająca w imieniu … od
2. dane strony, z którą zawarto umowę do
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.

 

             
   
2.

 

             
   
3.

 

             
   

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *