………………………………                                              …, dnia……………………..

imię i nazwisko,  adres zam.

 

Sąd Okręgowy

III Wydział Penitencjarny

WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE

Wnoszę o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia  z odbycia reszty
kary    pozbawienia    wolności    orzeczonej    wyrokiem    Sądu    Rejonowego/Okręgowego*
w ………………………….              w    wymiarze  ………………,  sygn.  akt  ….……………….. 

Zakład Karny/Areszt Śledczy*    w  ……………………………………………………     opuściłem   w   dniu

………………………..………

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ………………………………………………..

(czytelny podpis)

 

W załączeniu:

  1. opłata w wysokości 45,- zł.
  2. prośba o zwolnienie od opłaty

* niepotrzebne skreślić

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge