…, dnia …………………………….

 

Sąd Okręgowy w …

                                                                                              V Wydział Cywilny Rodzinny

 

 

Wnioskodawcy:  ……………………………………, zam. ………………………………………………….

                                      (imię i nazwisko)                         (dokładny adres zamieszkania)

 

                             ……………………………….., zam. …………………………………………………..

                                       (imię i nazwisko)                      (dokładny adres zamieszkania)

 

 

WNIOSEK O ORZECZENIE SEPARACJI

 

Zgodnie wnosimy o orzeczenie separacji małżonków …………….……………………….

 

 ……………………………………. pozostających w związku małżeńskim zawartym w dniu

 

…………….……………….. w …………………………. nr aktu małżeństwa …….………….……..

 

 

UZASADNIENIE

(w uzasadnieniu należy wskazać przyczyny wystąpienia o orzeczenie separacji) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 

 

………………………………………….

 

 

……………………………….

       (własnoręczne podpisy

                                                                                                                                                    wnioskodawców)

 

 

 

Załączniki:

1)     odpis wniosku,

2)     odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

Opłata stała od wniosku o separację wynosi 100 zł (uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego: 

albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości)

 

 

Jeżeli równocześnie z wnioskiem o separację strony wnoszą o zwolnienie od kosztów sądowych należy dołączyć do wniosku:

 

1)     zaświadczenie o wysokości dochodów,

2)     oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania stron – na druku urzędowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

Separację na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka tylko wówczas, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge