…………………………., dnia …………………..

Sąd Rejonowy

w………………………………………………………..

Wydział Cywilny …………………………….

Wierzyciel: ……………………………………………………

                   …………………………………………………….

                   ……………………………………………………

Dłużnik: ……………………………………………………….

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

Sygnatura akt ……………………………

 

 

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

 

 

Wnoszę o:

 

zwolnienie mnie od kosztów sądowych w sprawie o …………………………………………. przeciwko

 

pozwanemu ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Uzasadnienie

 

 

(uzasadnienie, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów sądowych)

 

Wobec powyższego wniosek jest zasadny.

 

………………………………………………..

podpis powoda

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *