Sąd Rejonowy  w ………………………………… Wydział Cywilny   Powód:………………………………………………………….            ……………………………………………………………            …………………………………………………………… Pozwany:………………………………………………………               …………………………………………………………               …………………………………………………………   Wartość przedmiotu sporu: 25.000,00 zł

 

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

  Wnoszę o: 1. Zakazanie pozwanemu ……………………. naruszania działki gruntu o obszarze ……….. ha będącej w moim posiadaniu, a położonej we wsi ………………………, przy ………………………………………… 2.

Przedmiotowa działka graniczy z jednej strony z szosą a z drugiej strony z gruntem pozwanego ……………………………… Szczególnie zależy mi na zaniechaniu jeżdżenia po działce pojazdami i przepędzania zwierząt. 3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 4. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. 5. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda. Wnoszę ponadto o: 1. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: – ………………………………………………………………………. zam. …………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………….. zam. …………………………………………………………………..  

Uzasadnienie

  Powód jest właścicielem przedmiotowej  działki gruntu, którą przejął wraz z gospodarstwem rolnym po rodzicach. Pozwany narusza posiadanie przedmiotowej działki gruntu poprzez: …………………………….. Powód wielokrotnie zgłaszał sprzeciw i wzywał pozwanego do wykonania drogi dojazdowej na własnym gruncie. Niestety wezwania powoda nie odnosiły żadnego skutku. Pozwany dalej utrudnia prowadzenie racjonalnej gospodarki na przedmiotowej działce, wyrządzając poważne szkody w uprawach na tej działce. Dowód: zeznania świadków. Tym samym skierowanie pozwu do sądu stało się konieczne. Nadanie zaś wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności niezbędne.   ……………………………………………….                                                                                    Podpis powoda  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge