P E Ł N O M O C N I C T W O

 

 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) …………………………………………………………….

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………

legitymujący/a  się dowodem osobistym  Nr …………………………………………………………

wydanym przez  …………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że ustanawiam swoim pełnomocnikiem Pana/nią (imię i nazwisko)  ……………………………………………………………………………………………………………………….

mojego/ją (wpisać stopień pokrewieństwa) ……………………………………………………………………..

zamieszkałego/a w …………………………………………………………………………………………..

legitymującego/a się dowodem osobistym Nr ………………………………………………………

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………. do reprezentowania mnie w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie podjęcia działalności gospodarczej, zgłaszania zmian oraz zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 

…………………………………

(podpis)


 

2 thoughts on “Pełnomocnictwo

  1. klozek.ani

    Niby proste do napisania pismo, ale jak jest wzór to jakoś człowiek pewniejszy jest tego co pisze no i szybciej zdecydowanie! Dziękuję i pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge